וקשרתם

כיפת הברזל של עם ישראל

מחלקת וקשרתם פועלת ברחבי הארץ ומזכה אלפי יהודים במצוות הנחת תפילין
ובכך שומרת ומגינה על עם ישראל ומחברת יהודים לאבינו שבשמיים

מעל

500
עמדות תפילין

מעל

0
ערים וישובים

מעל

100000
הנחות תפילין בשנה

בזכותכם

אלפי יהודים יזכו להניח תפילין בכל יום
חיילים, מפוני יישובי העוטף, יהודים שרוצים להתחזק

השתתפו בפעילות שמגינה על עם ישראל

073-3333-343