וקשרתם

כיפת הברזל של עם ישראל

מחלקת וקשרתם פועלת ברחבי הארץ ומזכה אלפי יהודים במצוות הנחת תפילין
ובכך שומרת ומגינה על עם ישראל ומחברת יהודים לאבינו שבשמיים

מעל

עמדות תפילין
500

מעל

ערים וישובים
0

מעל

הנחות תפילין בשנה
100000

בזכותכם

אלפי יהודים יזכו להניח תפילין בכל יום
חיילים, מפוני יישובי העוטף, יהודים שרוצים להתחזק

השתתפו בפעילות שמגינה על עם ישראל

073-3333-343