הזמיני ערב הפרשת חלה שמח ועוצמתי במיוחד!
המסוגל לפתיחת שערים ולכל הישועות
משולב בדברי תורה וסיפורי אמונה מחזקים

ובמיוחד לקראת הילולת הצדיקים:

הילולת
רבי שמעון בר יוחאי

הילולת
רבי מאיר בעל הנס

הזמיני ערב הפרשת חלה

ותכניסי אור לביתך!