שבת ברב פאר בחודש אדר

במלון המפואר

פרשת “שמיני” | כ”ב- כ”ג באדר ב’ |25-26 במרץ

———————  בהשתתפות  ———————

המקובל הרב

יצחק בצרי

הרה”ג

זמיר כהן

הרב

שניר גואטה

שקופית קודמת
שקופית הבאה

בואו איתנו

בואו איתנו

שקופית קודמת
שקופית הבאה

התקשרו >> 073-222-12-70