“עץ חיים היא
למחזיקים בה

ותומכיה מאושר”!

מי מאיתנו לא רוצה לחיות חיים מאושרים?
תומכים בלומדי התורה ושותפים בזכויות הרבות!

שלהם... שלך!

לא כל אחד מאיתנו זוכה לשבת באוהלה של תורה ולמסור נפש בפרט שמדובר בדוחק כלכלי רב. לכם ניתנה ההזדמנות להיות שותפים מלאים בכל שעות לימוד התורה שלהם, בעמל, ביגיעה ובחידושי התורה שלהם!

מורנו ורבינו הרב זמיר כהן ראש ישיבת אבני נזר לקח על עצמו להקים קרן שתהיה מיועדת אך ורק להחזקת בחורי הישיבות והאברכים ותדאג לכל הצרכים שלהם!

יש לכם הזדמנות להיות שותפים בתורה שלהם!

הזכות של כולנו!

הפסיקה הדרמטית הכואבת של בג"ץ שבה המדינה ויתרה על הזכות להחזיק את לומדי התורה מגיעה בזמן שעם ישראל צריך כל כך הרבה זכויות כשמולינו אויבים שרוצים בהשמדתינו.

אנחנו לא יכולים לוותר על הזכות
ששמרה על עם ישראל אלפי שנים,
זוהי זכות שהיא חובה!

ותומכיה מאושר!

שמכם ושם יקירכם יועברו לאברך או בחור הישיבה שילמד ויתפלל עבורכם ועבור המשפחה שלכם!

תזכו להכניס אליכם שפע ,ברכה והצלחה וחיים מאושרים!

עיצוב ופיתוח: