מה אפשר
לקנות
בפחות
משקל?

עכשיו זו ההזדמנות שלכם

בפחות משקל בחודש לעלון אחד
להיות חלק ממעצמה של מפיצים
ולקבל את העלון ראשון בלי לחפש אותו

כולם מחכים לעלון שלכם

חיילי צה"ל _ החברים בשכונה _ הקהילה מבית הכנסת _ הצוות בעבודה

ויש גם מתנות גשמיות: