מרכז הבוררות 'שלום ואמת' בנשיאות הרה"ג זמיר כהן
מאפשר לכם להגיע לפתרון הלכתי וחוקי במהירות ובקלות

השתלטו לכם

על המרחב הציבורי

בבניין?

התפוצץ הדוד שמש

של השכן מלמטה בגג וגרם

נזק גדול בקומה העליונה?

השכן רוצה

להוסיף חדר

וזה חוסם לכם את הנוף?