מטבע

מציל חיים

תורמים ‘זכר למחצית השקל’ למחלקת אמ”א
וזוכים לשמירה פי 3 מכל משחית ומחבל!

סגולת מחצית השקל

הצלת חיים במחלקת אמ”א

המטבע הנדיר

מתנה יוקרתית! מטבע במהדורה מוגבלת ובהנפקה ייחודית לשותפי הידברות, עם כסף טהור 999 בשווי מחצית השקל, תבליט עתיק מימי המקדש, ותבליט ‘למנצח’ בצורת מנורה!

תורמים ומצילים חיים,

דווקא עכשיו!