רוצים להתכונן לחודש

הרחמים והסליחות באמת?

רוצים להעניק לקהילה שלכם

את מתנת הסליחה?

הזמינו ערב סליחות לקהילה שלכם!
מיטב הרבנים בהרצאות מעוררות שפותחות את הלב והנשמה

ובסיום הערב
אמירת סליחות עוצמתית ומרגשת

בא להתכונן כבר עכשיו