חיילי ישראל מוסרים את נפשם

בחזית הקרב המדממת,

ואנו חייבים לשמור עליהם!

כולנו שומרים על החיילים שלנו!

חיילי ישראל מוסרים את נפשם בחזית הקרב המדממת,

חיילי ישראל מוסרים את נפשם

בחזית הקרב המדממת,

ואנו חייבים לשמור עליהם!

ואנו חייבים לשמור עליהם!

ארגון הידברות מפעיל חלוקת ענק לצפון ולדרום ולכל החזיתות,
של ערכות שמירה רוחניות לכל חייל וחייל!

כולנו שומרים על החיילים שלנו!

חיילי ישראל מוסרים את נפשם בחזית הקרב המדממת,

חיילי ישראל מוסרים את נפשם

בחזית הקרב המדממת,

ואנו חייבים לשמור עליהם!

ואנו חייבים לשמור עליהם!

ארגון הידברות מפעיל חלוקת ענק לצפון ולדרום ולכל החזיתות,
של ערכות שמירה רוחניות לכל חייל וחייל!

ציצית

השכפ”ץ הרוחני

תפילין

להגנה רוחנית
וליירא את האויבים

פיטום הקטורת

סגולה לשמירה
מפגעים רעים

תהילים

נגד טילים

מתנדבי הידברות המסורים עובדים ללא לאות להרכיב ולהכין את הערכות הקדושות,

כולנו נתרמים לסייע בעלויות הגבוהות!

כולנו נתרמים לסייע

בעלויות הגבוהות!

השאירו פרטים כאן

ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים כאן

ונחזור אליכם בהקדם