עם ישראל זקוק בדחיפות לזכויות בכמות מטורפת
שיכריעו את הכף לנצחון ברור ולקירוב הגאולה שלימה.

עם ישראל זקוק בדחיפות לזכויות בכמות מטורפת שיכריעו את הכף לנצחון ברור ולקירוב הגאולה שלימה.

מקבלים עכשיו קבלות טובות
לרפואה, שמירה, הצלה ולעילוי נשמה

מקבלים עכשיו קבלות טובות לרפואה, שמירה, הצלה ולעילוי נשמה

כל השמות מועברים לתפילה המיוחדת של הגאון הרב זמיר כהן שליט"א

טופס קבלות טובות