"בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו" (שיחות הר"ן)

בהשתתפות:

הרבנית
חגית שירה

מה שתחשבי זה מה שיהיה

המקובל הרב
יצחק בצרי

בתפילה מיוחדת לכל הישועות

הרב
מרדכי בצרי

ניקוי תודעתי עפ"י הבעש"ט

איפה?

רחובות

יום ראשון י' אלול 27.8

ביה"כ אוהל שמעון
רח' איידלבאום 3

קריית ביאליק

יום שני י"א אלול 28.8

אולם תלמוד תורה
רח' העצמאות 27

פסגת זאב ירושלים

יום שלישי י"ב אלול 29.8

אולם ביה"כ משכן יצחק
רח' הגדוד החמישי 3

הרשמי עכשיו > מחכות לך!