קשה עם הבדידות?
זו ההזדמנות!

ההמתנה חסרת התוחלת, הציפיה ללא הפתרון באופק,
והלב הקטן והרגיש שלא עומד במעמסה כבר על סף קריסה.
משתתפים בחיזוק טהרת עם ישראל בארצות אויב,
ומידה כנגד מידה זוכים לישועה פלאית בזיווג הגון בקרוב

יום הישועה של
הרווקים והרווקות

יש יום אחד בשנה שהוא היום של הרווקים והרווקות, בה”א הידיעה. זה לא עוד יום חג מחגי ישראל המוכרים, אך חז”ל קבעו שלא היו לישראל ימים טובים כט”ו באב ויום הכיפורים.

ביום ט”ו באב, כל הצער של חורבן בית המקדש מתנקז לשמחה של גאולה ונחמה, ועליו נאמר “כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים”.
היום הזה נקבע לדורות כיום שבו בחורי ובנות ישראל פועלים למציאת הזיווג שלהם, ולפעול ישועות גדולות.
מה שהיה פעם, נכון שבעתיים היום!
אז איך עושים את זה ודואגים שהיום הזה ינוצל נכון?

הכירו את סגולת הטהרה

להידברות מחלקת טהרה מיוחדת, סביב השעון כפשוטו ממש, פועלות הרבניות במחלקה לכוון ולהדריך בענייני טהרה.

הפניות מגיעות מכל פינה בעולם, ועקב הבדלי השעות הם מגיעות בכל שעה ביממה ותמיד יש מענה לפניות!

אין דבר קדוש מטהרת הבית והמשכיות של עם ישראל. הרבניות תמיד תהיינה זמינות לכל שאלה והדרכה, כדי לתת את המענה המיידי והמדויק עבור הפונה.

בונים בסתר

רחוק מהעין וקרוב ללב, ישנם יהודים במקומות נידחים שמקיימים תורה ומצוות בתת תנאים. במדינות אויב שפוקחות עיניים חורשות רע על כל צעד ושעל של היהודים המקומיים, המוסרים נפשם על חיי טהרה וקדושה, שם ייבנה מקוה בחשאיות מוחלטת על מנת להמשיך את שלשלת הדורות.

התפילה

שקורעת שערי שמים

ביום המסוגל

ביום ט”ו באב, היום הגדול והמסוגל, יצאו ט”ו (15) רבני הידברות לט”ו מקומות קדושים לפעול עבורכם לזיווג הגון:
בכותל המערבי, קבר רבי שמעון במירון, קבר רחל, הבבא סאלי,
עמוקה – אצל רבי יונתן בן עוזיאל, ר’ לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד.

התפילה הזו מסוגלת לפעול ישועות, כל אחד למה שהוא צריך, לבקוע שערי שמים.
וביחד עם כוח הטהרה, וביחד עם כוח היום המסוגל להפך את כל הצרות לשמחות

זהו היום שלכם! אל תפספסו אותו