עם ישראל יודע לנקום
נקמה יהודית, מתוקה ומרגשת!

מחלקת אמ”א של הידברות מצילה בכל יום תינוקות טהורים של עם ישראל מהפלה

חיוך טהור של נקמה

עם ישראל תמיד ידע לנתב את הכאב לצמיחה.
דווקא עכשיו, כשהלב כואב ופצוע אחרי
מה שעוללו לנו האויבים בטבח הנורא,
זה הזמן שלנו לנקום נקמה אמתית
תינוק יהודי שנולד

אנחנו ננצח

המרצחים השפלים רצו לשבור את הרוח!
הם רצו שנתרסק, שלא יהיה לנו עתיד.
התשובה שלנו היא דווקא כאן:
אנחנו נבנה את העתיד היהודי
על אפם ועל חמתם!

300 עולמות של אור

מחלקת אמ"א שהצילה כבר למעלה מעשרת אלפים
תינוקות מהפלה עושה בימים אלו מאמצים כבירים
לעזור ליותר מ-300 נשים שהחליטו לעשות הכול למען
התינוק שלהם, כי זו המשמעות של חיים יהודיים!
דווקא עכשיו, עם ישראל נרתם לעזור להן!

מחלקת אמ"א, שפרה ופועה של 2024

פרשת שמות שנקראה בימים אלו חושפת בפנינו את מעשיהן הנאצלים של שפרה ופועה,
שהצילו נשמות מציפורני המצרים – ובזכותן נגאלו עם ישראל!
אנחנו זקוקים לזכויות האלה, עכשיו יותר מתמיד.
זה הזמן שלך לשותפות בהצלת התינוקות ולשותפות עם מחלקת אמ"א!

עיצוב ופיתוח: