פדיון הנפש הגדול
של החיד"א

לרפואה, לפרי בטן לזיווג הגון ולכל הישועות

כתב המקובל האלקי רבי חיים ויטאל זצ”ל תלמיד רבינו האר”י זצ”ל על חשיבות הפדיון: “ופדיון נפש הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ובפרט לחולים שיתרפאו במהרה, וכבר היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים. והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה והייתה נכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'”

איך עושים את הפדיון?

את סדר הפדיון עורך תלמיד חכם וירא שמיים ע"י 160 מטבעות מכסף טהור שזה מרמז לחסד.
וע"י תפילה מיוחדת עם הזכרת שמות קדושים הפדיון ממטיר שפע רוחני, ישועות גדולות
ומבטל את המקטרגים.

נפש תחת נפש

נפש תחת נפש

בנוסף תזכו להיות חלק בהצלת הנפשות של מחלקת אמ"א מחלקת אמ"א עוזרת ומשקמת נשים שלצערנו רוצות לבצע תהליך של הפסקת הריון, הן יקבלו את כל התמיכה והעזרה שהן צריכות על מנת שלא יעשו חלילה הפלה עזרה כלכלית ונפשית, מהדבר הפעוט ביותר שזה מזון לתינוק, ועד ריהוט ועגלה חדשה וכל עזרה שצריך כדי להביא את התינוק לעולם.