אמירת פיטום הקטורת מתוך קלף מהודר, היא סגולה קדושה כבר 3,300 שנה, ממשה רבינו ע”ה!

קבלו את פיטום הקטורת אל ביתכם המסוגל לשמירה, והיו שותפים במיזם המיוחד לחלוקת אלפי ערכות הגנה רוחניות לחיילים

הנס של משפחת איטח בזכות קריאת פיטום הקטורת

אמירת פיטום הקטורת מתוך קלף מהודר,
היא סגולה קדושה כבר 3,300 שנה, ממשה רבינו ע”ה!

קבלו את פיטום הקטורת אל ביתכם המסוגל לשמירה, והיו שותפים במיזם המיוחד לחלוקת אלפי ערכות הגנה רוחניות לחיילים

הנס של משפחת איטח בזכות קריאת פיטום הקטורת

השאירו פרטיכם כאן ונחזור אליכם בהקדם

ארגון הידברות מחלק אלפי ערכות הגנה רוחניים, כל חייל מקבל ציצית מהודרת,
תהילים ופיטום הקטורת וברכות השחר.

הצטרפו גם אתם למיזם השמירה הגדול למען החיילים

השאירו פרטיכם כאן
ונחזור אליכם בהקדם

ארגון הידברות מחלק אלפי ערכות הגנה רוחניים, כל חייל מקבל ציצית מהודרת,
תהילים ופיטום הקטורת וברכות השחר.

הצטרפו גם אתם למיזם השמירה הגדול למען החיילים

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

"אילו היו יודעים הבריות כמה גדול כוחה של פרשת הקטורת, היו מעלים אותה ככתר של זהב על ראשם"

כשמשה רבינו ע”ה ירד מהשמים עם שני לוחות הברית, הוא גם קיבל מתנה קדושה ומופלאה ממלאך המוות בעצמו,
אמירת פיטום הקטורת!
היא ההגנה הכי חזקה כנגד כוחו הנורא של מלאך המוות.
גם בזמן מגיפה, כבר אהרן הכהן השתמש בכוח המופלא של פיטום הקטורת.

כשמשה רבינו ע”ה ירד מהשמים עם שני לוחות הברית,
הוא גם קיבל מתנה קדושה ומופלאה ממלאך המוות בעצמו,
אמירת פיטום הקטורת!
היא ההגנה הכי חזקה כנגד כוחו הנורא של מלאך המוות.
גם בזמן מגיפה, כבר אהרן הכהן השתמש בכוח המופלא של פיטום הקטורת.

וגם בימינו אנו,
כפי שגילה הזוהר הקדוש, וכל גדולי המקובלים עד לימינו אנו,
זה הכח החזק לשמירה ולהגנה וטיהור כל הדינים והפגעים הרעים.