זאת חנוכה

היום המקודש

יום מסוגל

מובא בספרים הקדושים, שיום האחרון של חנוכה – "זאת חנוכה", הוא יום גדול המסוגל לישועות גדולות ורבות

ניסים ונפלאות

וכמובא בשם הגאון מוילנא שיום זה, הוא כקדושת יום הכיפורים. אפשר לראות את הניסים והנפלאות שעושה עמנו השם ולהרחיק מעלינו כל צר ואויב

ביום קדוש זה, יעתיר בתפילה ובתחנונים הגאון הרב זמיר כהן שליט"א, נשיא הידברות העולמי

עבור שותפי וידידי הארגון, לישועה והצלחה בכל הענינים. ניתן למסור שמות לתפילה

יום מסוגל

מובא בספרים הקדושים, שיום האחרון של חנוכה – "זאת חנוכה", הוא יום גדול המסוגל לישועות גדולות ורבות

ניסים ונפלאות

וכמובא בשם הגאון מוילנא שיום זה, הוא כקדושת יום הכיפורים. אפשר לראות את הניסים והנפלאות שעושה עמנו השם ולהרחיק מעלינו כל צר ואויב

ביום קדוש זה, יעתיר בתפילה ובתחנונים הגאון הרב זמיר כהן שליט"א, נשיא הידברות העולמי

עבור שותפי וידידי הארגון, לישועה והצלחה בכל הענינים. ניתן למסור שמות לתפילה