מיליוני אזרחים נמצאים בקו האש,
ללא אספקת מזון ותרופות וציוד מינימלי!

עם אחד בלב אחד!

אנו חייבים לסייע לתינוקות, הקשישים, החולים והתושבים
הנצורים בממ"ד. ארגון הידברות מפעיל מרכז חלוקה והפצה

חלוקת סלי מזון

תרופות וציוד לשעת חירום

כל היהודים בכל העולם פותחים את הלב ומשתתפים עכשיו במיזם!

עם ישראל חי!