חיילי ישראל מוסרים את נפשם

בחזית הקרב המדממת,

ואנו חייבים לשמור עליהם!

פרטיך התקבלו בהצלחה!