הרה"ג גאב"ד 'דרכי תורה'
הרב אשר וייס

“המפעל הגדול והקדוש שלום ואמת, זה צורך השעה וזה דרך לעשות צדקה ומשפט”