המלצת מרן ראש הישיבה
חכם שלום כהן

“במרכז הבוררות שלום ואמת כל הנהלים, הכללים וסדרי הדין עשויים בצדק ובמשפט…”