הרה"ג גאב"ד בני ברק
הרב שריאל רוזנברג

“טוב עשו ארגון
הידברות ויישר חילם…”